įgrūsti

įgrūsti
3 įgrū́sti tr. 1. įtrinti, įvažinėti: Tegul važinėja – geriau vieškelį ingrū̃s Alv. 2. tr. įmušti, įkankinti: Ingrū́do ingrū́do mergaitę ir nori, kad tylėtų! Rdm. 3. įkišti, įmurdyti: Vėžiaudamas ranką įgrūdo urvan ir neištraukia Švnč. | Įgrū́do tą puodelį, niekur neberandu Rm. | refl.: Vežikas įsigrūdo taip sniegan, jog iškinkytas arklys pasikelt negalėjo . 4. įkimšti: Taip išėmęs žiupsnį iš mašnos, įgrūdžia jį į pypkę P.Cvir. | refl. tr.: Ilgai nelaukęs, žmogus griebė abu gaidžiu už uodegų ir įsigrūdo į maišą P.Cvir. 5. įvaryti, įginti: Aš įgrū́dau jį į pelkę, į skylę J. Įgrū́sk arklį balon Š. 6. refl. įsibrauti, įsiveržti: Įsigrū́sti į spūstį žmonių J. Įsigrūdo kaip gegužiukas į svetimą lizdą Šll. Įsigrūdo girtas pirkion, ir išvaryti nemožna Mlt. Kokis žmogus tvirto būdo mūsų gryčion įsigrūdo O. Įsigrūdė ten nuožmi tauta S.Dauk. \ grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; įgrūsti; išgrūsti; nugrūsti; pagrūsti; pargrūsti; pergrūsti; pragrūsti; prigrūsti; sugrūsti; užgrūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • įgrūsti — 1 įgrūsti žr. įgrusti: Vaikas įgrūdo ir verkia J.Jabl. grūsti; įgrūsti; pagrūsti; sugrūsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įgrusti — įgrùsti intr. įsigraudinti: Kas įgrùdęs, tas graudus J. Juozukas įgrunda, pradeda kukčioti vis labiau rš. grusti; įgrusti; pagrusti; pergrusti; sugrusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įgrūsti — vksm. Pérskaičiau láišką ir įgrūdau į stálčių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įbrukti — 1 įbrùkti, į̃bruka, o (į̃brukė) tr. 1. įterpti, įsprausti, įgrūsti: Duonos abišalą į kišenę įbrùko Ldk. Sustojo į ratą, vienas, aplinkui skriedamas, kam norint įbrukdavo žiužį M.Valanč. Pasileidę arkliai įbruko vežimą net į medžius Kpč. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įspirti — įspìrti, į̃spiria, įspyrė 1. tr., intr. N, M, Š, Rtr, L suduoti koja: Jautis jamui įspyrė J. Mane arklys inspyrė Lp. Anam įspyrė į pryšakį drigantas Plt. Tėvui į akinius įspyrė gaidys, i iškrito stiklas Jrb. ^ Toks negerumas, rodos, kas į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antgrūsti — 3 antgrūsti (ž.) 1. tr. primesti: Vokyčiai antgrūdo mums dar kelis savo kareivius Slnt. 2. refl. užeiti, atsigrūsti: Dar paskesniai antsigrūdę tenai kitos tautos S.Dauk. grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmurdyti — apmùrdyti tr. 1. Als aplinkui apspaudyti, apkimšti, apgrūsti: Apmùrdėm kūtę su tokiais gerais šiaudeliais Krš. 2. su vargu įkišti, įgrūsti: Apvažinėjo, apmùrdė [sėklą] į purvyną – kas ten augs Krš. 3. Šts apniurkyti, aplamdyti: Mūsų šuo žąsis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrūsti — 3 atgrūsti tr. 1. atmušti, nuvarginti: Atgrūdau kojas, daugiau jau neisiu Arm. 2. refl. atsidirbti grūdant: Eik tu pagrūsk salietrą, mes jau atsigrūdom Kair. 3. nuvaryti, atginti: Milicija vos atgrūdo žmonis nu gaisro Varn. 4. atvaryti: Savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — 3 grūsti, da ( džia K), do ( dė) tr. 1. trinti, smulkinti, malti: Aš grūdu kruopas Skp. Su grūdekliu (krušekliu) grūdžiu aš grūdus J. Grūsk kanapius su kruštuviu J. Miežius grūsti K. Grucė grūsti nuobodus darbas Ukm. Eik košę grūsti Skr. Kanapių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”